Aquaforest demineralisatie Resin 1000ml

Uitverkocht
€ 18,49

Gebruiksklaar hars van de hoogste kwaliteit voor het demineraliseren van water. Speciaal gemaakt voor omgekeerde osmosefilters, voornamelijk als laatste fase van de kraanwaterzuivering. Demineralisatiehars is perfect voor de productie van volledig gedemineraliseerd water. Het garandeert water vrij van silicaten, kooldioxide en andere verontreinigingen.

 

Plaats de hars in het filter als laatste filtratiefase. De hars moet worden vervangen wanneer de TDS meer dan 001 begint aan te geven

 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Was de handen grondig na gebruik. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.